Të gjithë e dimë se arkitektura është një rrjedhë studimi e ndarë nga inxhinieria dhe arkitektura është një kurs 5 vjeçar që mësohet në Universitete te ndryshme, disa prej të cilave mësojnë edhe lëndë të tjera inxhinierike. Inxhinieria e Ndërtimit dhe inxhinierët civilë merren me integritetin e ndërtesave që janë krijuar nga arkitektët teksa i ndërtojnë ato.

Arkitekt

Arkitekti është një person i kualifikuar dhe me përvojë i cili është trajnuar për të projektuar strukturat dhe paraqitjet e tyre në një mënyrë të tillë që të lejojë inxhinierët të ndërtojnë ndërtesat. Do të ishte e saktë të thuash që arkitektët janë ideatorët që ideojnë një ndërtesë që kthehet më vonë në realitet nga inxhinierët e ndërtimit.

Arkitektët janë profesionistë që vendosin se si do të duket një ndërtesë. Ata krijojnë imazhe që përshtaten në sferat e realitetit. Kjo është arsyeja pse arkitektura është një profesion ku praktikuesi duhet të jetë njëkohësisht një artist, por edhe një pragmatist.

qiriazi

Inxhinier Ndërtimi

Siç nënkupton edhe emri, një inxhinier ndërtimi është një profesionist që i kthen planet në realitet. Një inxhinier ndertimi duhet të shohë që projekti i dhënë nga një arkitekt mbahet i paprekur, pa kompromentuar me sigurinë dhe integritetin e strukturës. Një inxhinier ndertimi duhet të merret me më shumë fizikë sesa estetikë pasi nganjëherë planet e një arkitekti nuk mund të jenë të realizueshme ose praktike në bazë të ligjeve të fizikës. Inxhinieri ndertimit duhet të jetë krijues por brenda kornizës së gjerë të funksionalitetit. Ai duhet të shohë që dizajni i bërë nga një arkitekt është i zbatueshëm dhe praktik.

Arkitekt vs Inxhinier i Ndërtimit

• Ekziston mjaft mbivendosje në rolet dhe përgjegjësitë e një arkitekti dhe një inxhinieri civil, megjithëse të dy janë pjesë integrale e çdo projekti ndërtimi

• Arkitekt është ai që ideonn dhe krijon modele të një ndërtese ndërsa një inxhinier civil i vë në realitet këto plane, duke përfunduar strukturat e parashikuara nga një arkitekt

• Arkitekti është më shumë i një artist, ndërsa përgjegjësia e një inxhinieri civil është të shohë që ndërtesa është e qëndrueshme dhe ta ndërtojë atë më të fortë me më pak kosto

Marrë nga faqja: https://sq.mort-sure.com/blog/difference-between-architect-and-civil-engineer/

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: