Udhëzues i hartuar nga punonjësit e Shërbimit Psiko-Social, të Zvap TIRANË, në ndihmë të nxënësve, mësuesve dhe prindërve gjatë rifillimit të procesit mësimor mbi situatën krijuar në vend si rrjedhojë e pandemisë nga COVID -19.

Linku zyrtar – UDHËZUES PËR KTHIMIN NË SHKOLLË COVID-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.