Drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) Rezana Vrapi, nëpërmjet një video-mesazhi ka informuar këtë herë maturantët në lidhje me “Këndin e Maturantit”, në të cilin do të afishohen të gjitha ndryshimet që vijnë në Maturën Shtetërore 2020.

Sipas znj. Vrapi, maturantët mund të informohen jo vetëm në faqen zyrtare të QSHA dhe MASR, por gjithashtu edhe në mënyrë të drejtpërdrejtë në “Këndin e Maturantit”, i cili do të jetë i pranishëm në çdo shkollë në Shqipëri.

Meqenëse këtë vit Matura Shtetërore po shoqërohet me disa ndryshime të kushtëzuara nga situata e pandemisë, QSHA dhe MASR po përgatisin një udhëzues mbi mënyrën e testimit në maturën shtetërore.

“Në datën 18 maj, kur maturantët do të rikthehen në shkollë, në “Këndin e Maturantit” do të jetë e afishuar e gjithë procedura e maturës shtetërore.”- thotë Vrapi.

Aty nxënësit do të mund të gjejnë detajet jo vetëm në lidhje me testet, por edhe në lidhje me fletë-përgjigjen dhe çdo element tjetër që lehtëson procesin e provimeve në Maturën Shtetërore.

“Mbetet detyrë e mësuesve dhe drejtuesve të shkollave, patjetër edhe vetë maturantëve që ta marrin këtë informacion” – nënvizon në fund Drejtoresha e QSHA-së.

Burimi: Balkan Web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.