Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Për t’iu ardhur në ndihmë mësuesve dhe maturantëve në lëndën e Letërsisë dhe të Gjuhës shqipe, Shtëpia Botuese Albas publikon:

  • SKEMAT E ANALIZAVE LETRARE TË VEPRAVE të përfshira në programin për provimin përfundimtar të cilat mund t’i shkarkoni më poshtë.

(këto skema mund të shkarkohen falas, nuk lejohet shtypi apo shumëfishimi i tyre për qëllime fitimi)

Linku 2 për shkarkim: Skema për Letërsinë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.