Shpërndaje tek shokët që të informohen

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Për t’iu ardhur në ndihmë mësuesve dhe maturantëve në lëndën e Letërsisë dhe të Gjuhës shqipe, Shtëpia Botuese Albas publikon:

  • SKEMAT E ANALIZAVE LETRARE TË VEPRAVE të përfshira në programin për provimin përfundimtar të cilat mund t’i shkarkoni më poshtë.

(këto skema mund të shkarkohen falas, nuk lejohet shtypi apo shumëfishimi i tyre për qëllime fitimi)

Linku 2 për shkarkim: Skema për Letërsinë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

One thought

Leave a Reply