Shpërndaje tek shokët që të informohen

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Videot ilustruese se si nxënësit mund të aksesojnë mësimet oniline të vëna në dispozicion nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë i gjeni në videon e mëposhtme:

Marrë nga Portali zyrtar: arsimiparauniversitar.gov.al

 

Leave a Reply