Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Videot ilustruese se si nxënësit mund të aksesojnë mësimet oniline të vëna në dispozicion nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë i gjeni në videon e mëposhtme:

Marrë nga Portali zyrtar: arsimiparauniversitar.gov.al

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.