Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

MATEMATIKË

MATURA KIMI

-TRETSHMËRIA E NJË SUBSTANCE TË NGURTË.

EFEKTI I JONIT TË PËRBASHKËT P1+P2

-TRETSHMËRIA E NJË SUBSTANCE TË NGURTË.

EFEKTI I JONIT TË PËRBASHKËT P1+P3

-USHTRIM: NJEHSIMI I KONSTANTES SË PRODUKTIT TË TRETSHMËRISË

BIOLOGJI

-MOLEKULAT BIOLOGJIKE

-USHTRIME: MOLEKULAT BIOLOGJIKE

-MEMBRANA QELIZORE

-USHTRIME: MEMBRANA QELIZORE

KIMIA 8

-LIGJI I RUAJTJES SË MASËS

KIMIA 9

-SHPEJTËSIA E REAKSIONEVE KIMIKE

-FAKTORËT QË NDIKOJNË NË SHPEJTËSINË E REAKSIONEVE KIMIKE

KIMIA 10

-USHTRIME: MOLI

-NJEHSIME STEKIOMETRIKE

KIMIA 11

-HIDROKARBURET

-IZOMERIA TE ALKANET

KIMIA 12

-LIGJI I HOLLIMIT TË TRETËSIRËS, NJEHSIMI I PH

-NJEHSIMI I PH NË REAKSIONET E ASNJANSIMIT

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.