Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

MATEMATIKË

MATURA KIMI

-TRETSHMËRIA E NJË SUBSTANCE TË NGURTË.

EFEKTI I JONIT TË PËRBASHKËT P1+P2

-TRETSHMËRIA E NJË SUBSTANCE TË NGURTË.

EFEKTI I JONIT TË PËRBASHKËT P1+P3

-USHTRIM: NJEHSIMI I KONSTANTES SË PRODUKTIT TË TRETSHMËRISË

BIOLOGJI

-MOLEKULAT BIOLOGJIKE

-USHTRIME: MOLEKULAT BIOLOGJIKE

-MEMBRANA QELIZORE

-USHTRIME: MEMBRANA QELIZORE

KIMIA 8

-LIGJI I RUAJTJES SË MASËS

KIMIA 9

-SHPEJTËSIA E REAKSIONEVE KIMIKE

-FAKTORËT QË NDIKOJNË NË SHPEJTËSINË E REAKSIONEVE KIMIKE

KIMIA 10

-USHTRIME: MOLI

-NJEHSIME STEKIOMETRIKE

KIMIA 11

-HIDROKARBURET

-IZOMERIA TE ALKANET

KIMIA 12

-LIGJI I HOLLIMIT TË TRETËSIRËS, NJEHSIMI I PH

-NJEHSIMI I PH NË REAKSIONET E ASNJANSIMIT

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: