Raundi 2/ Kuotat e lira në të gjitha degët

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universiteti i Tiranës

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Gjuhë Spanjolle 80 62
2 Shkenca Politike 100 56
3 Kimi Industriale dhe Mjedisore 100 49
4 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100 18
5 Gjeografi 180 87
6 Ekonomiks 100 43
7 Punë Sociale 100 27
8 Fizikë 90 71
9 Administrim – Biznes (Sarandë) 65 51
10 Biologji 100 26
11 Gjuhë Turke 60 53
12 Filozofi 90 72
13 Bioteknologji 100 22
14 Gjuhë – Letërsi 165 23
15 Gjuhë Angleze (Sarandë) 45 42
16 Gjuhë Gjermane 120 34
17 Administrim dhe Politika Sociale 100 38
18 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100 35
19 Gazetari 100 43
20 Gjuhë Italiane 130 101
21 Psikologji 110 21
22 Drejtësi 640 25
23 Informatikë 200 5
24 Arkeologji 80 20
25 Financë 440 11
26 Gjuhë Angleze 240 26
27 Histori 180 118
28 Gjuhë Frënge 120 84
29 Administrim – Biznes 420 24
30 Informatikë Ekonomike 240 16
31 Matematikë 100 33
32 Gjuhë Greke 30 26
33 Sociologji 80 28
34 Teknologji Informacioni 100 7
35 Kimi 100 60
36 Gjuhë Ruse 30 30

 

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Matematikë Informatikë 80 67
2 Menaxhim Ndërtimi (2-vjeçar) 42 33
3 Mami 40 3
4 Program Profesional 2-Vjecar “Specialist i Sistemeve të Kondicionimit” 45 35
5 Shkenca Politike 70 38
6 Menaxhim Hoteleri Turizëm 30 23
7 Administrim Biznesi 60 31
8 Gjuhë Angleze 70 37
9 Gjuhë Letërsi – Anglisht 80 57
10 Teknik Elektrik 42 27
11 Shkenca Kompjuterike 100 31
12 Marrëdhënie me Publikun 70 41
13 Informatikë Praktike (2-vjeçar) 34 24
14 Sisteme Informacioni 100 86
15 Financë Kontabilitet 106 14
16 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl, I-VI 75 41
17 Psikologji 60 45
18 Gjuhë Gjermane dhe Angleze 45 30
19 Histori 70 68
20 Asistent Administrativ (2-vjeçar) 35 18
21 Menaxhim Turizëm Kulturor 50 39
22 Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 30 29
23 Fizioterapi 45 5
24 Administrim Publik 70 28
25 Menaxhim Marketing 70 37
26 Teknologji Automobilash (2-vjeçar) 40 8
27 Komunikim me Marketing Digjital 60 45
28 Menaxhim Turizëm Arkeologjik 50 47
29 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2-vjeçar) 42 21
30 Politikat Ekonomike 70 54
31 Informatikë Anglisht 60 55
32 Menaxhim Transporti Detar/Tokësor (2-vjeçar) 42 15
33 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 55 36
34 Bankë Financë 106 45
35 Drejtësi 240 30
36 Program Profesional 2-Vjecar “Mekanik Impiante Industriale dhe Bujqësore” 45 35
37 Multimedia dhe Televizioni Dixhital 60 43
38 Asistent Ligjor (2-vjeçar) 35 20
39 Menaxhim Hotel Restorant 60 40
40 Navigacion dhe Menaxhim Detar 35 19
41 Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 34 23
42 Shkenca Ekonomike 75 38
43 Teknologji Informacioni 100 49
44 Filozofi – Sociologji 60 56
45 Infermieri e Përgjithshme 110 2
46 Ndihmës Dentist (2-vjeçar) 45 20
47 Menaxhim i Bankave 30 20

 

Universiteti i Sporteve Tirane

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150 24
2 Bachelor Shkenca e Lëvizjes 150 0
qiriazi-2

Apliko tani në Raundin 2 dhe përfito 10% zbritje në tarifën e studimit !

Universiteti Politeknik i Tiranes

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Inxhinieri Materiale 70 50
2 Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatike 50 10
3 Bachelor Inxhinieri Elektrike – Energjitikë 70 14
4 Bachelor Inxhinieri Fizike 70 53
5 Bachelor Inxhinieri Elektronike 100 12
6 PIND Arkitekturë profili Urbanist 40 0
7 Bachelor Inxhinieri Matematike 70 45
8 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni 100 24
9 Bachelor Inxhinieri Mjedisi 70 17
10 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minerare 50 31
11 Bachelor Inxhinieri e Naftes dhe Gazi 50 22
12 Bachelor Inxhinieri Gjeodezi 50 9
13 Bachelor Inxhinieri Gjeomjedis 50 26
14 Bachelor Inxhinieri Gjeologjike 50 31
15 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi 150 12
16 Bachelor Inxhinieri Mekanike 145 13
17 Bachelor Inxhinieri Hidroteknikë 70 9
18 Bachelor Inxhinieri Informatike 100 7
19 Bachelor Inxhinieri Tekstili dhe Mode 70 23
20 Bachelor Inxhinieri Ekonomike 85 41
21 PIND Arkitekturë profili Arkitekt 95 0
22 Bachelor Arkitekturë Interieri dhe Dizajn 30 0
23 Bachelor Inxhinieri Mekatronike 70 12
24 Bachelor Inxhinieri Elektrike – Automatizimi i Industrisë 70 4
Universiteti i Gjirokastres
Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Matematikë Informatike 15 14
2 Turizëm 20 16
3 Biologji Kimi 20 18
4 Infermieri Mami 20 17
5 Edukatore për Zhvillimin e Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç (2-vjeçar) 40 14
6 Ndihmës ekonomist (2-vjeçar) 40 32
7 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20 19
8 Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike (2-vjeçar) 40 33
9 Udhërrëfyes turistik (2-vjeçar) 30 24
10 Gjuhë Angleze 30 27
11 Kontabilitet Financë 60 40
12 Histori Gjeografi 20 18
13 Asistent administrativ (2-vjeçar) 40 29
14 Mesuesi per Arsimin Fillor (kl. I-VI) 20 18
15 Teknologji Informacioni 20 16
16 Administrim Publik 60 52
17 Infermieri e Përgjithshme 80 38
18 Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek 15 8
19 Program Profesional 2-Vjecar “Librar dhe Biblotekar” 40 38
20 Histori dhe Gjuhë Italiane 15 15
21 Fizikë dhe Teknologji Informacioni 10 10
22 Gjuhë Italiane 15 15
23 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 20 20
24 Matematikë Fizikë 4 4

 

Universiteti i Korces

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor në Matematikë Informatikë 35 28
2 Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve (2-vjeçar) 35 28
3 Bachelor në Biologji Kimi 30 23
4 Bachelor në Gjuhë dhe Kulturë Frenge 20 18
5 Bachelor në Menaxhim 60 35
6 Asistent Menaxher (2-vjeçar) 45 9
7 Bachelor ne Informatike Biznesi 30 20
8 Bachelor ne Ekonomiks 30 25
9 Bachelor në Agroushqim 35 30
10 Bachelor në Gjuhë Letërsi 30 29
11 Bachelor në Teknologji Informacioni 35 16
12 Bachelor në Administrim dhe Politika Sociale 60 14
13 Bachelor në Mami 30 1
14 Bachelor në Gjuhë Angleze 45 34
15 Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv (2-vjeçar) 25 14
16 Bachelor në Administrim Biznesi në Marketing 30 22
17 Edukim për Foshnjërinë dhe Fëmijërinë e Hershme (2-vjeçar) 25 11
18 Bachelor ne Biznes dhe Tregti 30 27
19 Bachelor në Inxhinieri Agronomike 40 39
20 Bachelor në Histori Gjeografi 25 17
21 Menaxhim Veterinar (2-vjeçar) 35 21
22 Bachelor në Infermier i përgjithshëm 60 0
23 Bachelor në Menaxhim Agrobiznesi 30 26
24 Bachelor në Matematikë Fizikë 35 25
25 Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fillor 30 25
26 Bachelor në Financë Kontabilitet 71 9
27 Shërbim Social (2-vjeçar) 40 22
28 Menaxhim Biznesi Bujqësor (2-vjeçar) 35 19
29 Edukim Fizik dhe Sporte 30 9
30 Bachelor në Administrim Biznesi në Turizëm 30 24
31 Bachelor në Filozofi Sociologji 30 30
32 Bachelor në Mjekësi e Bimeve dhe Hortikulturë 20 20
33 Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor 25 25

Beder programet (3)

Universiteti i Vlores

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Informatikë 30 25
2 Bachelor Ekonomiks 80 65
3 Infermieri e pergjithshme 190 5
4 Bachelor Kontabilitet 53 44
5 Bachelor Pedagogji e Specializuar 30 17
6 Bachelor Inxhinieri Elektrike 50 17
7 Bachelor në Drejtësi 220 123
8 Bachelor Administrim Biznesi 104 72
9 Bachelor Histori Gjeografi 50 45
10 Bachelor Navigacion 45 41
11 Bachelor Meaxhim Turizmi 50 38
12 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor 50 46
13 Bachelor Inxhinieri Mekanike 50 31
14 Infermieri Mami 90 0
15 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor 50 40
16 Bachelor Inxhinieri Navale 40 36
17 Bachelor Teknologji Informacioni 40 33
18 Bachelor Gjuhë Angleze 80 65
19 Bachelor Financë 135 89
20 Bachelor Shkenca Kompjuterike 40 18
21 Bachelor Biologji 53 46
22 Bachelor Matematikë 35 27
23 Bachelor Gjuhë Letërsi 50 44
24 Bachelor Marketing 50 46
25 Bachelor Kimi 20 20
26 Bachelor Fizikë 25 25
27 Bachelor Gjuhë Italiane 25 25

 

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Biologji Marine dhe Akuakulture 50 48
2 Bachelor Informatikë Biznesi 90 10
3 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Ushqimore 102 17
4 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Arkitekture Peizazhi 90 55
5 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë 60 51
6 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi 100 45
7 Program Profesional 2-Vjecar “Zooveterinari” 30 15
8 Agronomi 50 38
9 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizëm 50 47
10 Bachelor Financë Kontabilitet 120 5
11 Bachelor Menaxhim Turizmi Rural 90 27
12 Bachelor Perpunim Druri 30 25
13 Menaxhim Veterinar (2-vjeçar) 20 16
14 Bachelor Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit 85 29
15 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimësh 90 72
16 Program Profesional 2-Vjecar “Kopshtari” 30 20
17 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi 120 15
18 Bachelor Inxhinieri Perpunim Druri profili: Dizajn I Mobiljeve dhe Interierit 55 42
19 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari Enologji 80 76
20 Bachelor Ekonomiks i Aplikuar 90 3
21 Bachelor ne Shkenca Mjedisore profili: Menaxhimi i Burimeve Natyrore 90 62
22 Bachelor Mbarështim Pyjesh 52 48
23 Mjekesi Veterniare (PIND) 80 12
24 Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale 50 42
25 Bachelor Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural 90 2

 

Universiteti i Shkodres

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Gjuhë – Letërsi 50 42
2 Gjuhë Gjermane 40 33
3 Informatikë 60 39
4 Turizëm 80 42
5 Pikturë e grafikë 25 15
6 Infermieri (Mami) 70 1
7 Gjeografi 50 46
8 Gjuhë Angleze 60 32
9 Punë Sociale 60 10
10 Administrim – Biznes 100 29
11 Matematikë 40 25
12 Gazetari dhe Komunikim 43 33
13 Gjuhë Frënge 38 36
14 Edukim Fizik dhe Sporte 70 17
15 Financë – Kontabilitet 110 22
16 Pedagogji muzikore 25 15
17 Infermieri (Fizioterapi) 40 2
18 Mësuesi për Arsimin Fillor 50 41
19 Biologji – Kimi 40 34
20 Histori 40 37
21 Drejtësi 300 185
22 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 50 42
23 Infermieri e Përgjithshme 80 0
24 Gjuhë Italiane 38 36
25 Psikologji 50 35
26 Fizikë 25 25

 

Universiteti i Mjeksise

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor në Shëndet Publik 20 12
2 Teknikë Dentare 35 10
3 Bachelor në Fizioterapi 45 21
4 Higjenist Dentar 70 8
5 Farmaci 100 7
6 Bachelor në Logopedi 25 17
7 Bachelor në Mami 35 0
8 Bachelor në Teknike Laboratori 45 25
9 Stomatologji 100 2
10 Bachelor në Teknike Imazherie 45 25
11 Bachelor në Infermieri e Përgjithshme 260 6
12 Mjekësi 260 0
Universiteti i Arteve
Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Koreografi 10 3
2 Violonçel 4 3
3 Korno 3 1
4 Dirizhim 3 2
5 Regji Filmi TV 7 1
6 Trombë 6 4
7 Kontrabas 4 3
8 Kanto 20 3
9 Klarinetë 6 3
10 Muzikologji 3 0
11 Pikturë 50 0
12 Fagot 3 2
13 Piano 12 4
14 Regji 8 0
15 Trombonë 3 2
16 Flaut 6 0
17 Skenografi -Kostumografi 10 5
18 Violë 5 3
19 Oboe 3 2
20 Kompozicion 4 1
21 Kitarë 8 4
22 Skulpturë 20 6
23 Violinë 11 1
24 Aktrim 10 0
25 Pedagogji Muzikore 15 0
26 Bastubë 1 1
27 Fizarmonikë Klasike 4 4

 

Universiteti i Elbasanit

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Logjistikë (2-vjeçar) 80 48
2 Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 70 63
3 Imazheri 100 48
4 Histori dhe Gjeografi 50 48
5 Matematikë – Fizikë 50 45
6 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 55 50
7 Infermieri Mami 130 3
8 Filozofi – Sociologji 39 38
9 Informatikë Ekonomike 115 90
10 Program Profesional 2-Vjecar “Operator Turistik në Gjuhë Gjermane” 50 38
11 Teknologjitë e Informacionit 110 68
12 Fizioterapi 100 33
13 Administrim – Biznes 115 85
14 Shkencat Juridike në Biznes 70 60
15 Gazetari dhe Gjuhë Angleze 55 36
16 Edukator për fëmijët 0-3 vjeç (2-vjeçar) 55 20
17 Financë – Kontabilitet 115 66
18 Edukim Qytetar 39 38
19 Mekatronikë (2-vjeçar) 80 39
20 Shkencat Juridike në Sektorin Publik 70 45
21 Biologji – Kimi 50 44
22 Psikologji 27 22
23 Ekonomi Turizmi 70 64
24 Teknik Laboratori 100 35
25 Teknologji Laboratori (2-vjeçar) 100 32
26 Gjuhë Gjermane 25 23
27 Edukim Fizik dhe Sporte 70 12
28 Gjuhë Angleze 85 70
29 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 55 43
30 Infermieri e Përgjithshme 200 1
31 Mësuesi për Arsimin Fillor kl. I-VI 55 45
32 Gazetari 40 33
33 Ekonomia dhe e Drejta 115 98
34 Punonjës Social 75 39
35 Gjuhë Shqipe dhe Frënge 25 22
36 Sekretar I Specializuar dhe Administrativ (2-vjeçar) 55 37
37 Program Profesional 2-Vjecar “Teknik Mjedisi” 100 65
38 Logopedi 80 56
39 Histori dhe Gjuhë Gjermane 25 25
40 Fizikë Kompjuterike 30 30
41 Gjuhë Frënge 28 28
42 Matematikë – Informatike 50 50
43 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 25 25
44 Gjuhë Italiane 28 28
45 Gjuhe Shqipe dhe Rome 18 18

 

Universiteti Qiriazi

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Program Profesional Teknologji Ushqimore (2-vjeçar) 104 99
2 Bachelor Menaxhim Biznesi 71 70
3 Bachelor Financë 52 51
4 Program Profesional 2-Vjecar “Hoteleri Turizëm.” 139 131
5 Bachelor E Drejtë Biznesi 172 170
6 Program Profesional Teknologji Informacioni (2-vjeçar) 84 81
7 Program Profesional Kujdes Shëndetësor dhe Social (2-vjeçar) 0 0

 

Universiteti Beder

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Drejtësi 55 35
2 Bachelor Në Gjuhë dhe Letërsi Angleze 50 41
3 Shkenca Kompjuterike 40 28
4 Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 40 37
5 Bachelor ne Marredhenie Publike dhe Komunikim Marketingu 40 27
6 Bachelor Shkenca Islame 20 13
7 Shkenca Komunikimi 40 34
8 Gjuhë dhe Letërsi Turke 0 0
9 Bachelor në Arsim Fillor 0 0
10 Bachelor Psikologji Keshillimi dhe Pedagogji 0 0

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Kuotat e Universiteteve, 2019-2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universitetet Publike kanë publikuar kuotat bosh për të gjitha programet e studimit për vitin akademik 2019-2020

Shkarkojini këtu – kuota-2019-2020.

Nr. Dega Kuota

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

001 Histori 180

002 Gjeografi 180

003 Gjuhë- Letërsi 180

004 Gazetari 120

005 Arkeologji 100

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

006 Biologji 100

007 Bioteknologji 100

008 Matematikë 100

009 Fizikë 100

10 Informatikë 200

11 Kimi 100

12 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100

13 Kimi Industriale dhe Mjedisore 100

14 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100

15 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

16 Gjuhë Angleze 240

17 Gjuhë Frënge 120

18 Gjuhë Gjermane 120

19 Gjuhë Italiane 150

20 Gjuhë Greke 90

21 Gjuhë Turke 90

22 Gjuhë Ruse 80

23 Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhë -letërsi dhe qytetërim 90

24 Gjuhe Angleze 50

Fakulteti i Shkencave Sociale

25 Psikologji 110

26 Punë sociale 100

27 Filozofi 90

28 Sociologji 100

29 Shkenca Politike 100

30 Administrim dhe Politika Sociale 100

Fakulteti i Ekonomisë

31 Administrim – Biznes 460

32 Ekonomiks 110

33 Financë 460

34 Informatikë Ekonomike 250

35 Administrim – Biznes (Sarandë) 75

Fakulteti i Drejtësisë

36 Drejtësi 700

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

37 Mjekësi e Përgjithshme 260

38 Farmaci 100

39 Stomatologji 100

40 Infermieri e Përgjithshme 260

41 Mami 35

42 Teknikë e Lartë Laboratorike 45

43 Fizioterapi 45

44 Logopedi 25

45 Imazheri 45

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

46 Menaxhim Agrobiznesi 120

47 Ekonomi dhe Politikë Agrare 90

48 Financë-kontabilitet 120

49 Menaxhim i Turizmit Rural 90

50 Informatikë Biznesi 90

51 Ekonomiks i Aplikuar 90

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

52 Mbrojtje bimësh 120

53 Hortikulturë 120

54 Prodhim bimor 120

55 Zootekni dhe biznes blegtoral 120

56 Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 120

57 Agromjedis dhe ekologji 130

58 Inxhineri agrare – Agromekanizim 120

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

59 Teknologji Agroushqimore 102

60 Vreshtari-Enologji 104

Fakulteti i Shkencave Pyjore

61 Mbarështim Pyjesh 65

62 Përpunim Druri 60

Fakulteti Mjekësisë Veterinare

63 Mjekësi Veterinare 110

64 Menaxhim Veterinar (2vjeçar) 60

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Universiteti Politeknik i Tiranes

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

65 Inxhinieri Ndërtimi 150

66 Inxhinieri Hidroteknike 70

67 Inxhinieri Mjedisi 70

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

68 Arkitekturë (Arkitekt) 110

69 Arkitekturë (Urbanist) 55

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

70 Inxhinieri Gjeodezi 65

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

71 Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70

72 Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 70

73 Inxhinieri Mekatronike 70

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë

74 Inxhinieri Fizike 80

75 Inxhinieri Matematike 80

Fakulteti Inxhinierisë Mekanike

76 Inxhinieri Mekanike 80

77 Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70

78 Inxhinieri Materiale 55

79 Inxhinieri Ekonomike 85

Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave

80 Shkencat e Tokës 70

81 Inxhinieri Gjeoburimesh 100

82 Inxhinieri Gjeoinformatike 70

83 Inxhinieri Gjeomjedis 60

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

84 Inxhinieri Elektronike 120

85 Inxhinieri Informatike 120

86 Inxhinieri Telekomunikacioni 120

Universiteti ‘Fan S. Noli’, Korçë

Fakulteti i Edukimit

87 Gjuhë- Letersi 50

88 Gjuhë dhe Kulture Frënge 30

89 Gjuhë Angleze 65

90 Mësuesi për Arsimin Fillor 40

91 Mësuesi për Arsimin

Parashkollor 20

92 Histori-Gjeografi 50

Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

93 Filozofi-Sociologji 45

94 Matematikë-Fizikë 30

95 Matematikë-Informatikë 30

96 Biologji- Kimi 49

97 Teknologji Informacioni 49

98 Infermieri e përgjithshme 90

99 Mami (Infermier) 40

100 Administrim dhe Politika Sociale 60

Fakulteti i Ekonomise

101 Financë – Kontabilitet 100

102 Menaxhim 90

103 Administrim Biznesi në Marketing 80

104 Administrim Biznesi në Turizëm 80

Fakulteti i Bujqesise

105 Agroushqim 50

106 Agrobiznes 50

107 Inxhinieri Agronomike 60

108 Mjekesi e Bimeve dhe Hortikulture 40

Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani’ Elbasan

Fakulteti i Shkencave Humane

109 Gjuhë – Letërsi 90

110 Gjuhë – Letërsi shqipe dhe Frënge 35

111 Histori – Gjeografi 80

112 Histori dhe gjuhë gjermane 35

113 Gjeografi dhe gjuhë italiane 48

114 Gjuhë angleze 105

115 Gjuhë gjermane 35

116 Gjuhë frënge 35

117 Gjuhë italiane 58

118 Gazetari 58

119 Gazetari – Anglisht 58

120 Gjuhe Shqipe dhe Rome 15

Fakulteti i Shkencave te Natyres

121 Biologji-Kimi 90

122 Matematikë-Fizikë 70

123 Teknologjitë e informacionit 120

124 Teknologji laboratori (2vjeçar) 100

125 Fizikë kompjuterike 40

126 Matematikë Informatike 70

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

127 Infermieri e përgjithshme 200

128 Infermieri – Mami 130

129 Fizioterapi 110

130 Logopedi 80

131 Imazheri 100

132 Teknologji laboratori 100

Fakulteti i Shkencave te Edukimit

133 Mësuesi për Arsimin Fillor 89

134 Mesuesi per Arsimi Parashkollor 84

135 Edukim qytetar 50

136 Punonjës social 73

137 Filozofi-Sociologji 50

138 Psikologji 67

139 Edukim Fizik dhe Sporte 60

Fakulteti Ekonomik

140 Administrim-Biznes 115

141 Financë-Kontabilitet 115

142 Ekonomia dhe e drejta 115

143 Informatikë ekonomike 155

144 Ekonomi turizmi 70

145 Administrim biznesi dhe Inxhinieri 70

146 Shkenca Juridike në Biznes 70

147 Shkenca Juridike në Sektorin Publik 70

Universiteti ‘Eqrem Çabej’ Gjirokaster

Fakulteti i Shkencave te Natyres

148 Biologji – Kimi 60

149 Fizikë dhe Teknologji Informacioni 20

150 Matematikë – Fizikë 20

151 Matematikë – Informatikë 20

152 Teknologji Informacioni 35

153 Infermieri e Pergjithshme 80

154 Infermieri Mami 30

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

155 Histori -Gjeografi 35

156 Gjuhë – Letërsi Shqipe 35

157 Gjuhë Letërsi Angleze 40

158 Gjuhë Letërsi Italiane 15

159 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 15

160 Histori dhe Gjuhë Italiane 15

161 Mësuesi për Arsimin Fillor 40

162 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 40

163 Kontabilitet-Financë 60

164 Administrim – Publik 60

165 Ekonomi Turizmi 30

 

Untitled-3

Universiteti ‘Luigj Gurakuqi’, Shkodrës

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

166 Gjuhë – Letërsi 100

167 Gazetari dhe komunikim 73

168 Histori 85

169 Gjeografi 90

170 Matematikë 68

171 Fizikë 60

172 Informatikë 85

173 Biologji – Kimi 80

174 Infermieri e përgjithshme 120

175 Infermieri (Mami) 35

176 Infermieri (Fizioterapi) 35

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

177 Mësuesi Arsimi Fillor 60

178 Mësuesi arsimi parashkollor 60

179 Psikologji 60

180 Punë sociale 60

181 Edukim fizik dhe sporte 70

Fakulteti Ekonomik

182 Financë – Kontabilitet 120

183 Administrim – Biznes 120

184 Turizëm 100

Fakulteti Gjuhëve të Huaja

185 Gjuhë Angleze 70

186 Gjuhë Italiane 60

187 Gjuhë Gjermane 60

188 Gjuhë Frënge 40

Fakulteti i Drejtësisë

189 Drejtësi 300

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

190 Pikturë e grafikë 30

191 Pedagogji muzikore 30

 

.Univ. ‘Ismail Qemali’ Vlorë

Fakulteti i Shkencave Teknike

192 Matematikë 37

193 Fizikë 25

194 Shkenca Kompjuterike 60

195 Teknologji Informacioni 60

196 Informatikë 35

197 Inxhinieri Navale 40

198 Inxhinieri Mekanike 50

199 Navigacion 45

200 Kimi 30

201 Biologji 58

202 Inxhinieri Elektrike 50

Fakuleti i Ekonomise

203 Administrim Biznesi 144

204 Menaxhim Turizmi 75

205 Ekonomiks 82

206 Financë 186

207 Kontabilitet 70

208 Marketing 75

Fakulteti i Shkencave Humane

209 Mësuesi për Arsimin Fillor 60

210 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60

211 Pedagogji e Specializuar 30

212 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 90

213 Gjuhë Angleze 90

214 Gjuhë italiane 40

215 Histori – Gjeografi 70

216 Drejtësi 220

Fakulteti i Shëndetit Publik

217 Infermieri e përgjithshme 190

218 Infermier Mami 90

Universiteti ‘Aleksander Moisiu’ Durres

Fakulteti i Biznesit

219 Administrim Biznesi 80

220 Menaxhim – Marketing 80

221 Shkenca Ekonomike 95

222 Financë -Kontabilitet 106

223 Bankë Financë 106

224 Menaxhim Hotel Restorant 70

225 Menaxhim Turizëm Kulturor 70

226 Menaxhim Turizëm Arkeologjik 70

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

227 Drejtësi 200

228 Shkenca Politike 70

229 Administrim Publik 70

230 Politikë Ekonomike 70

231 Marrëdhënie me Publikun 70

232 Histori 70

Fakulteti i Studimeve Profesionale

233 Infermieri e Përgjithshme 129

234 Mami 51

235 Fizioterapi 48

236 Navigacion dhe Peshkim Detar 38

237 Teknikë Elektrike (2 vjeçar) 35

238 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar) 50

239 Asistencë Stomatologji (2 vjeçar) 44

240 Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar) 43

241 Menaxhim Transporti (2 vjeçar) 43

242 Asistencë Ligjore (2 vjeçar) 43

243 Asistencë Administrative (2 vjeçar) 40

244 Teknologji Automobilash (2 vjeçar) 42

245 Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar) 43

246 Informatikë Praktike (2 vjeçar) 40

Fakulteti i Edukimit

247 Gjuhë Angleze 70

248 Mësuesi për Arsim Fillor 70

249 Mësuesi për Arsim Parashkollor 55

250 Gjuhë Letërsi -Anglisht 80

251 Gjermanisht – Anglisht 50

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

252 Shkenca Kompjuterike 100

253 Sistemet e Informacionit 100

254 Teknologji Informacioni 100

255 Matematikë-Informatikë 100

256 Informatikë-Anglisht 65

257 Multimedia dhe Televizion Dixhital 40

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën

258 Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze) 28

259 Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze) 28

260 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në gjuhë angleze) 25

Fakulteti i Edukimit

261 Ekspert në Proceset e Formimit 60

262 Psikologji Sociologji 55

 

Universiteti i Arteve

263 Regji Filmi dhe Televizioni. 18

264 Aktrim 21

265 Regji 19

266 Skenografi – Kostumografi 21

267 Koreografi 21

Fakulteti i Arteve të Bukura

268 Pikturë 21

269 Skulpturë 22

270 Muzikologji

271 Kompozim

272 Dirizhim

273 Piano

274 Violinë

Fakulteti i Muzikës

275 Violonçel

276 Violë

277 Kitarë

278 Kontrabas

279 Flaut

280 Oboe

281 Klarinetë

282 Fagot

283 Korno

284 Trombë

285 Trombon

286 Bastubë

287 Kanto

288 Pedagogji Muzikore

289 Fizarmonikë Klasike

Universiteti i Sporteve të Tiranës

290 Shkencat e Lëvizjes 150

291 Fushat e Veprimtarisë Fizike,të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150

Akademia e Sigurisë

292 Rendin dhe Sigurinë Publike 150

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Publikohen Kuotat dhe tarifat e Universitetit të Tiranës

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

Pas bërjes publike të datave për aplikimet për maturantët që duan të zgjedhin Universitetin e Tiranës për studimet e Larta, janë bërë publike dhe kuotat e pranimit  si dhe tarifat e pagesës për programet e Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor, në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2018-2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button


Maturantë, për ju që keni mesatare nën 6 dhe nuk keni mundësi të konkuroni në degët e tjera, Universiteti Qiriazi ofron programe studimi 2 vjeçare në TEKNOLOGJI INFORMACIONI me 3 Profile :
1. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
2. Elektronikë
3. Web Design

TEKNOLOGJI USHQIMORE me 3 Profile :
1. Teknologji të Produkteve Bimore
2. Teknologji të Produkteve Shtazore
3. Teknologji e Pijeve dhe Ujit

Gjithashtu Universiteti Qiriazi akordon 100 bursa studimi per rregjistrimet në vitin akademik 2018/2019.

Bursat e studimit jepen sipas këtyre kritereve:

Bursë e plotë, për 30 maturantët aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme mbi 9.5.
Gjysmë Bursë, për 30 maturantët që aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme 9- 9.49.
Çerek Bursë, 40 maturantët që aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme 8- 8.99.

www.qiriazi.edu.al          email: info@qiriazi.edu.al