Ja si ndryshojnë pikët e fituesit të fundit për çdo degë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pranimet e 2019-s: Lista finale e fituesve të raundit të parë shpallet me 1 shtator. Një ditë më pas nis regjistrimi pranë sekretarive të fakulteteve. Gabimet që nuk duhet të bëni gjatë procesit të regjistrimit që të mos humbisni degën që keni fituar 

Shpallja e fituesve në universitete

Maturantët që kanë aplikuar në raundin e parë të pranimeve në universitete tashmë janë në pritje të listës së fituesve. Prej më shumë se një jave në të gjitha institucionet e arsimit të lartë është mbyllur procesi i aplikimit të maturantëve që garojnë për të fituar studimet e larta në strukturat publike dhe private për vitin e ri akademik 2019-2020. Ndërsa përgjatë javës së ardhshme do të zhvillohen edhe testet praktike për degët me konkurs të Universitetit të Arteve, atij të Sporteve, si dhe Fakultetit të Arkitekturës.

Pasi të jenë zhvilluar konkurset, universitetet do të shpallin edhe listat zyrtare të kandidatëve që plotësojnë kushtet për të marrë statusin e studentit për raundin e parë të pranimeve në universitete, sipas numrit të kuotave të miratuara për çdo program studimi. Për të orientuar maturantët në lidhje me mundësitë që kanë për të fituar studimet e larta në degën e përzgjedhur, në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën me pikët e fituesve të fundit të pranuar në çdo program universitar përgjatë garës së zhvilluar një vit më parë, së bashku me mesataret përkatëse. Sipas kalendarit të miratuar më herët nga strukturat e arsimit, shpallja e fituesve në çdo degë do të bëhet në datën 30 gusht. Maturantët do kenë në dispozicion një ditë për të bërë ankimimin nëse janë të pakënaqur me renditjen dhe më pas do të shpallet lista finale, me të përzgjedhurit të cilët duhet të paraqiten për të bërë regjistrimin përkatës në degën e përzgjedhur.


 

Untitled design (3)

Rregjistrohuni tani për vitin akademik 2019-2020.

 


Në datat 2 deri 15 shtator (7 faza 48-orëshe; 02-03; 04-05; 06-07; 08-09; 10-11; 12-13 dhe 14-15 shtator), të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore të universiteteve, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet. Kështu çdo aplikant fitues duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues për të bërë regjistrimin si student brenda 48-orëve. Në të kundërt e humbet degën e studimeve që ka fituar.

Për programet e studimit me kuota të paplotësuara, të cilat nuk kanë më aplikantë në pritje, do të rikthehen në garë aplikantët e shpallur fitues gjatë fazave të mëparshme, të cilët nuk rezultojnë të jenë të regjistruar në asnjë program tjetër studimi. Ndërsa procesi i çregjistrimeve për fituesit që duan të ndryshojnë degën e studimit do të bëhet në datën 16 shtator. Maturantët që deri në këtë datë nuk kanë arritur të sigurojnë dot një degë do mund të aplikojnë sërish në raundin e dytë. Për studimet e larta të raundit të dytë do të zhvillohet në datat 19 deri në 21 shtator. Sërish maturantët do të aplikojnë online duke plotësuar formularin A3 me dhjetë preferenca të reja studimi.

Konkretisht në këtë raund mund të aplikojnë maturantët dhe kandidatët që nuk arritën të siguronin dot një të drejtë studimi përgjatë raundit të parë. Në raundin e dytë mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që nuk fituan dot në raundin e parë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online të raundit të parë dhe nuk janë shpallur fitues, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe kandidatët që janë çregjistruar në përfundim të raundit të parë me qëllim ndryshimin e degës së studimit duke hyrë sërish në garë me dhjetë preferenca të reja.

Fituesit e këtij raundi do të shpallen në datën 27 shtator. Ndërkohë që procesi i regjistrimeve do të zhvillohet me 5 faza 48-orëshe ndërmjet datave 30 shtator deri në 9 tetor. Edhe në këtë raund do të ketë proces çregjistrimesh. Në këto kushte të gjithë kandidatët që duan të ndërrojnë degën e studimit duhet që në datën 9 tetor të paraqiten për të kryer procedurat përkatëse të çregjistrimeve.

Somarjo

Për të orientuar maturantët në lidhje me mundësitë që kanë për të fituar studimet e larta në degën e përzgjedhur, në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën me pikët e fituesve të fundit të pranuar në çdo program universitar përgjatë garës së zhvilluar një vit më parë, së bashku me mesataret përkatëse. Sipas kalendarit të miratuar më herët nga strukturat e arsimit, shpallja e fituesve në çdo degë do të bëhet në datën 30 gusht. Maturantët do kenë në dispozicion një ditë për të bërë ankimimin nëse janë të pakënaqur me renditjen dhe më pas do të shpallet lista finale, me të përzgjedhurit të cilët duhet të paraqiten për të bërë regjistrimin përkatës në degën e përzgjedhur.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Akademia e Sigurisë, Mema jep lajmin e mirë për aplikantët pa patentë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Drejtori i Akademisë së Sigurisë, Bilbil Mema ka sqaruar me detaje gjithçka që duhet të dinë aplikantët për oficerë të policisë së Shtetit, si për ata që vijnë pas shkollës së mesme dhe ata që vijnë pas masterit.

Në News24, në rubrikën “Opinion”, Mema dha edhe një lajm të mirë për ata aplikantë që duan të bëhen pjesë e Akademisë por nuk përmbushin njërin kusht, që është ai i lejes së drejtimit të kategorisë “B”.

Mema tha se nga ky moment që ndodhej në News24, të gjithë ata që nuk e kanë patentën por që mund të jenë regjistruar në kurs, mund të regjistrohen pranë komisariateve. Ai sqaroi se e rëndësishme është që patenta të jetë në ditën e regjistrimit në Akademi, që është 1 tetori.


Të tjera lehtësira për aplikantët e rinj, çfarë ofrohet?
Në momentin që ata do të kualifikohen për të qenë student në Akademi për të ndjekur kursin, ata menjëherë i kanë të gjitha gratis, do të jetojnë në Akademi, do t’i nënshtrohen programit por duke jetuar aty, çka do të thotë se ata do të ushqehen dhe strehohen nga shteti për 6 muaj dhe përveç kësaj do të marrin një pagë minimale që është 8 mijë lekë të reja.

Cilat janë arsyet zoti Mema për marrjen e një numri të madh për patrullime të përgjithshme, pothuaj keni filluar çdo vit nga 100 ekselentë?
Për patrullën e përgjithshme policia ka pasur nevojë pasi disa vite përpara ne kishim gati 2 mijë policë më pak se sa limiti i përgjithshëm i policisë që duhet të kishte policia shqiptare që është raporti midis policisë dhe numrit të popullsisë. Ka të bëjë dhe me territorin dhe me zonat e vështira urbane. Përveç kësaj ne kemi dhe një nga shërbimet e rëndësishme që është policia e kufirit që ka nevojë për shtim të numrit të patrullave ndaj edhe këto vite është shtuar numri. Përveç kësaj ka pasur edhe një problem tjetër. Policia shqiptare ka pasur moshën mesatare shumë të lartë dhe ne ishim të detyruar që të fusnim të rinj për arsye të uljes së moshës së policisë në tërësi dhe duke zbatuar disa politika të pensioneve të parakohshme me ata që ishin në moshë dhe që kishin grada të ulëta që janë inspektorët pra patrullat e përgjithshme. Përsëri ne kemi nevojë që në muajin tetor të marrim 500 kursantë të tjerë, që do të thotë pas 9 muajsh do të dalin inspektorë të patrullës së përgjithshme, pasi policia ka nevojë për shtimin e numrit të saj.

Nëse do të marrim një nga shërbimet që unë e thashë që është shumë i rëndësishëm që është kufiri, ka vazhduar që të ketë hapje të pikave të kontroll kalimeve Shqipëria por nuk ka vazhduar të rritë numrin e punonjësve të policisë. Pasi numri i punonjësve të policisë ka të bëjë dhe me strukturën, me buxhetin me limitin që rritet me vendim qeverie dhe policia nuk ka pasur mundësi t’i mbulojë. Meqenëse mbaron afati i aplikimit për patrullë lehtësia për ta është kjo që pavarësisht se ata mund të mos e kenë patentën që iu duhet, ata do të jenë të toleruar që këtë ta marrin deri ditën që regjistrohen në akademi. Pra nuk e kanë tani, mund të jenë refuzuar nga komisariatet, por tani të gjithë aplikantët duhet të venë dhe të thonë që ne këtë leje drejtimi që është kusht ligjor, do ta marrim një ditë para se të regjistrohemi në Akademi, që është data 1 tetor. Deri atëherë ata do ta kenë këtë lehtësi. Nga ky moment.

Me interes është të dihet se si vijohet pasi aplikohet?
Faza e parë e aplikimit është njësoj, si për ata që janë pas mbarimit të masterit dhe si ata që vijnë për patrullë të përgjithshme. Të gjithë shkojnë në komisariatet ku kanë lejen e banimit dhe atje paraqiten dhe marrin një formular ku janë të gjitha të dhënat që duhet të plotësojnë përpara një oficeri policie në Komisariat. Në faqen e policisë njihen me dokumentet. Në komisariat plotësohen dokumentet. Dokumentet vijnë në Akademi, bëhet seleksionimi, cilët i plotësojnë kriteret dhe pastaj fillon aplikimi i testeve që bëhen në akademi. Ata që kanë kaluar fazën e parë, do të bëjnë testin e parë, testin teorik.

Testi teorik është një test që iu bëhet për programin e shkollës së mesme dhe nuk e bën Akademia por Ministria e Arsimit. Ajo e përgatit testin dhe vjen i mbyllur e hapet në sallë. Testi bëhet vetëm me skaner dhe përgjigjen e marrin në vend. Aty bëhet rreshtimi në bazë të pikëve dhe ne marrim sasinë e atyre që kanë kaluar numrin e pikëve dhe që mund të jenë më shumë se sa është numri që ne duhet të marrim në Akademi. Pjesa tjetër skualifikohet dhe ne bëjmë testin fizik. Në momentin që bëhet testi fizik i nënshtrohet kontrollit dhe kush nuk e kalon s’kualifikohet. Intervista ose testi psikologjik është i fundit dhe të gjitha këto kanë pikët e tyre.

A ka kapacitete Akademia e Sigurisë?
Akademia është një nga institucionet arsimore që është e kompletuar. Ka kushte shumë-shumë të mira. Nuk është vetëm fjala për anën e akomodimit por e pedagogëve, bazës materiale, terrenet sportive, terrenet e taktikës.

Çfarë ndodh gjatë qëndrimit në Akademi?
Kush vjen në Akademi quhet kursant dhe merr vetëm 8 mijë lekë të reja dhe ka gratis ushqimin, veshjen dhe fjetjen. Ata nuk e kanë statusin e oficerit të policisë sepse këtë status e fitojnë në momentin që certifikohen në Akademi. Sepse jo të gjithë ata që vijnë aty certifikohen. Gati një 10% nuk e arrin dot. Sepse nuk marrin detyrimet.

Akademia e Policisë e Sigurisë ka një regjim të tillë, çdo kursant vjen të dielën në darkë dhe ikën të premten në drekë në shtëpi. Gjatë këtyre ditëve ka një orar veprimi që fillon që në mëngjes, gjatë gjithë ditës ka program dhe është shumë rigoroz. Familjarët mund të vijnë t’i takojnë në kohën e pushimit, kemi ambiente.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png


Maturantë dhe kandidatë për Universitet, duke ditur tashmë që data e fundit e aplikimeve për Universitet (RAUNDI 1) është 5 Gusht 2019, ne ju sygjerojmë disa programe studimi të preferuara nga maturantët dhe studentët e viteve të shkuara.
Universiteti Qiriazi me eksperiencë 12-vjeçare në arsimin e lartë ofron programe studimi të akredituara për vitin akademik 2019-2020:

Në ciklin e parë të studimeve Bachelor:
Fakulteti i Ekonomisë
1. Menaxhim Biznesi
2. Financë
Fakulteti i Drejtësisë
1. E Drejtë Biznesi
Gjithashtu ofron dhe programe studimi 2-vjeçare për maturantët dhe kandidatët me mesatare nën 6.5:
Teknologji Ushqimore
1. Teknologji të Produkteve Bimore
2. Teknologji të Produkteve Shtazore
3. Teknologji e Pijeve dhe Ujit
Teknologji Informacioni
1. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
2. Elektronikë
3. Web Design

Të gjithë Maturantët që regjistrohen në një nga Programet e Studimit gjatë Raundit të Parë, përfiton 10% zbritje në tarifën e studimit.

Për më tepër informacion kontaktoni: Universiteti Qiriazi
Email: sekretaria@qiriazi.edu.al
Web: http://www.qiriazi.edu.al

Fillo sot, të ndryshosh të ardhmen !
#universitetiqiriazi #fillosottendryshoshteardhen #qiriazi