Fazat e Regjistrimeve në Universitet, Raundi 1

Viti akademik 2022-2023

  • 📆 Faza 1: 2-3 shtator 2022
  • 📆 Faza 2: 4-5 shtator 2022
  • 📆Faza 3: 6-7 shtator 2022
  • 📆 Faza 4: 8-9 shtator 2022
  • 📆 Faza 5: 10-11 shtator 2022
  • 📆 Faza 6: 12-13 shtator 2022
  • 📆 Faza 7: 14-15 shtator 2022

⚠️ Ndiqni renditjen tuaj në portalin: Ualbania.al

⚠️ Kur aplikanti shpallet fitues, ai duhet të regjistrohet brenda 48 orëve nga momenti kur është shpallur fitues. Nëse nuk regjistrohet brenda këtij afati, ai e humbet të drejtën e regjistrimit në atë degë. 🏛

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: