Shpërndaje tek shokët që të informohen

Kandidatët që aplikojnë për pranim në Programet e Studimit që ofron Universiteti i Mjeksisë, për vitin akademik 2022-2023, duhet të kenë notën mesatare minimale si më poshtë:

Leave a Reply