December 6, 2023
NRKualifikimi Profesional
1Hoteleri-Turizëm
2Shërbime mjetesh transporti
3Mekanikë
4Elektronikë
5Elektroteknikë
6Përpunim druri
7Ndërtim
8Tekstil-Konfeksion
9Teknologji Ushqimore
10Bujqësi
11Shërbime sociale dhe shëndetësore
12Termohidraulike
13Teknologji Kimike
14Peshkim
15Gjeologji miniera
16Detari 
17Tekstil Konfeksione Naber Ada
18Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte gazi dhe uji
19Llogari
20Shërbime bankare
21Sipërmarrje e Agjensisë Turistike
22Sigurime
23Tregti
24Administrim – Biznes
25Rrjete të dhënash
26Mbështetje e përdoruesve të TIK
27Zhvillim website
28Rrjete të dhënash (Pilot – GIZ)
29Silvikulturë
30Agrobiznes
31Sherbime te udhetimit dhe turizmit
32Veterinari
33Gjeodezi
34Inxhinieri Informatike Softwaresh
35Shërbime kujdesi për të moshuar
36Telekomunikacion
37Riparime te pajisjeve elektronike
38Teknologji bujqesore

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për Shkollën “Harry Fultz”

NRKualifikimi Profesional
1Harry Fultz Automekanik
2Harry Fultz Biznes
3Harry Fultz Elektronikë
Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d