December 1, 2023

Të studiosh në universitetet e Norvegjisë është një nga preferencat e studentëve nga e gjithë bota. Kërkesat, aplikimi, kostoja e të jetuarit, tarifat e shkollimit për studentët e huaj dhe kush përfiton bursë. Veccoritë e universiteteve shtetrore dhe private.

Të studiosh në Norvegji, është një dëshirë e studentëve pothuaj në të gjithë botën.

Studimet në Norvegji, dokumentacioni, kostoja dhe kushtet

Universitetet në Norvegji ofrojnë një larmi kursesh që janë në dispozicion të studentëve ndërkombëtarë nga e gjithë bota, ndërsa mburren me arsim me cilësi të lartë.

Në këtë artikull, ne do të flasim për bursat PhD në Norvegji, për studentët ndërkombëtarë. Kjo mundësi për studim në Norvegji, është një shans që nuk duhet  humbur.  Shumica e institucioneve  norvegjeze kanë marrëveshje të ndryshme reciproke me institucionet e huaja të arsimit të lartë. Këto marrëveshje, zakonisht kanë për qëllim shkëmbimin e ndërsjellë të studentëve, studiuesve dhe mësuesve. Sidoqoftë, ka programe kombëtare që ofrojnë bursa dhe lloje të tjera financimi për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të studiojnë PhD në Norvegji. Për të studiuar PhD në Norvegji, si një student ndërkombëtar, ju duhet të plotësoni kërkesat e pranimit. Njëra prej tyre është aftësia e secilit student për të qenë në gjendje të paguajë tarifat e studentëve, që është një nga pjesët më të vështira, si dhe shpenzimet në jetën e përditshme.

Dokumentet e nevojshme për aplikim, për studentët e nivelit PhD
-CV (në gjuhën angleze/norvegjeze);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze ose norvegjeze );
-Listë notash e nivelit PhD (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze ose norvegjeze);
– Diplomë e nivelit Bachelor dhe Listë notash (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze ose spanjolle);
– Diplomë e nivelit Master dhe listë notash (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze ose norvegjeze);
-Plani i kërkimit mbi tezën e PhD;
-Letër Motivimi në gjuhën angleze/ norvegjeze;
-Letër paraprake pranimi nga një Koordinator i programit PhD në Universitetin e Granadës,
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1/ norvegjeze B1);

Çfarë duhet të dini për Norvegjinë

Sistemi arsimor në Norvegji siguron që qasja në arsim të jetë e barabartë për të gjithë. Kjo do të thotë që shumica e institucioneve nuk kanë tarifa studimi. Cilësia e lartë e universiteteve dhe kolegjeve universitare norvegjeze, ka bërë që studentët ndërkombëtarë  gjithnjë e më shumë të zgjedhin të studiojnë në Norvegji.

Studentët në universitetet dhe kolegjet universitare norvegjeze janë të angazhuar, si brenda ashtu edhe jashtë kampusit. Për studentët ndërkombëtarë, aktivitetet jashtëshkollore mund të jenë çelësi i integrimit të suksesshëm. Disa universitete në Norvegji, janë bujarë për t’u dhënë bursa studentëve ndërkombëtarë nga e gjithë  bota.

Cila është kostoja e të jetuarit në Norvegji, për studentët ndërkombëtarë?

Në Norvegji, kostot e jetesës në muaj, mund të jenë mbi mesataren e kombeve evropiane dhe është mjaft e mirë. Mesatarisht, mund të prisni të paguani diku nga 800 – 1,400 EUR / muaj për të jetuar në Norvegji.  Shpenzimet mund të jenë shumë më të larta në qytetet e mëdha.

Të ndjekësh një universitet në Norvegji, kërkon kosto jetese që përfshijnë akomodimin, librat dhe materialet e tjera të studimit, ushqimin dhe shërbimet komunale.

Këtu janë disa nga kostot e jetesës që mund të prisni të paguani në qytete si:

Oslo: 1,200 – 2,000 EUR

Bergen: 1,100 – 1,800 EUR

Tromso  Trond’heim: 1,000 – 1,600 EUR

Qytetet e tjera më të vogla në Norvegji, zakonisht kanë një kosto mesatare jetësore mujore prej 800 – 1,000 EUR.

Tarifat e shkollimit në Norvegji, për studentët ndërkombëtarë

Shumica e universiteteve publike norvegjeze nuk marrin tarifa studimi nga studentët ndërkombëtarë. Kjo vlen për diplomë në nivelin e parë universitar kurse, programe Master dhe PhD, dhe për studentë nga të gjitha vendet, pavarësisht nëse ata janë anëtarë të BE / EEA, apo jo.

Ekziston vetëm një tarifë e unionit studentor që duhet të paguhet e plotë, e cila është ndërmjet 30 – 60 EUR / semestër.

Universitetet private përcaktojnë tarifat e shkollimit dhe ato ndryshojnë midis:

7,000 – 9,000 EUR / vit, për programet Bachelor

9,000 – 19,000 EUR / vit, për programet Master

Marrë nga portali: Telegraf.al

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: