Shpërndaje tek shokët që të informohen

Bëjeni Share që të informoni shokët:  image

Bashkëngjitur do të gjeni kriteret e pranimit të studentëve në ciklin e parë  të studimeve Bachelor, për vitin akademik 2021-2022:

Kriteret e pranimit FBM
Kriteret e pranimit FEA
Kriteret e pranimit FBU
Kriteret e pranimit FSHP
Kriteret e pranimit FMV

Leave a Reply