Bëjeni Share që të informoni shokët:  image

Bashkëngjitur do të gjeni kriteret e pranimit të studentëve në ciklin e parë  të studimeve Bachelor, për vitin akademik 2021-2022:

Kriteret e pranimit FBM
Kriteret e pranimit FEA
Kriteret e pranimit FBU
Kriteret e pranimit FSHP
Kriteret e pranimit FMV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.