Dokumentat e nevojshme për Regjistrimin në Universitet – Raundi 3

  • Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja
  • Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave
  • Deklarata sipas modelit të përcaktuar, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të institucionit të arsimit të lartë përkatës dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.
  • Fotografi për dokument

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: