Shpërndaje tek shokët që të informohen

Puna kryesore e një inxhinieri automatizimi është të hartojë, testojë dhe përmirësojë pajisjet dhe zgjidhjet teknologjike të cilat mund të automatizojnë proceset e prodhimit të bëra tradicionalisht me dorë. Inxhinieri synon të ulë sa më shumë ndërhyrjet njerëzore, të zvogëlojë kohën e ciklit të prodhimit dhe përfundimisht të rrisë fitimin neto të industrisë. Një inxhinier automatizimi është parë kryesisht duke punuar në sinkron me operatorin e makinerisë për të zgjidhur problemet që pengojnë makinat të funksionojnë ashtu siç ishte planifikuar.

Një inxhinier mekatronik është dikush që ka një njohuri të integruar të fushave mekanike, elektrike dhe kompjuterike i cili kryesisht bën punën e projektimit të sistemeve i cili përdor parimet nga të gjitha këto rryma inxhinierike për të zgjidhur problemet. Pra, një inxhinier mekatronik në fakt mund të punojë si një inxhinier automatizimi. Një inxhinier i Mekatronikës ka një fushë të madhe ekspertize dhe mund të përshtatet pothuajse në çdo vend.

Dallimi midis inxhinierisë së automatizmit dhe inxhinierisë mekatronike mund të jetë vetëm emër, në varësi të Universitetit që ofron një kurs të lidhur ose një kompani që ofron një post pune të veçantë.

Leave a Reply