Qendra e Shërbimeve Arsimore ka publikuar në faqen e websitit, njoftimin për fotokopje të Fletëpërgjigjes për provimin e lëndës gjuhë e huaj dhe gjuhë shqipe dhe letërsi.

Linku – http://qsha.gov.al/infos/matura_2020/njoftim_kopje_2020.pdf

Në zbatim të Rregullores së Maturës Shtetërore 2020, të gjithë maturantët/kandidatët që do të japin provimet e MSH 2020, kanë të drejtë të kërkojnë kopjen e fletëpërgjigjes, pas përfundimit të të gjitha provimeve.
Çdo maturant/kandidat që kërkon kopjen fletëpërgjigjes përkatëse, duhet të kryejë aplikimin online në portalin e-albania, duke përdorur shërbimin “Kërkesë për kopje të fletëpërgjigjes të Maturës”, duke filluar nga data 22 qershor 2020 deri më 26 qershor 2020, për provimin e lëndës gjuhë e huaj dhe gjuhë shqipe dhe letërsi.
Pas trajtimit të kërkesës, QSHA do të nisë kopjen e fletëpërgjigjes për secilin  maturant/kandidat që e ka kërkuar atë, në “Hapësira ime”, seksioni “Dokumentet e mia”, në llogarinë përkatëse të çdo maturanti/kandidati, në e-albania.
Ky shërbim ofrohet nga QSHA pa pagesë.

njoftim_kopje_2020-page-001

Na ndiqni në Instagram për t’u informuar me njoftimet e fundit: Kliko mbi foto

👇

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.