Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Mësimet e zhvilluara më 14 Mars 2020, paradite në RTSH Shkollë

Fizika 6

Fizika 7

Fizika 8

Fizika 9

Fizika 10

Fizika 11

Fizika 12

**Në mbrëmje do publikojmë pjesën tjetër të mësimeve të ditës së sotme

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.