December 6, 2023

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

BIOLOGJIA 8

 1. -FRYMËMARRJA
 2. -FERMENTIMI

BIOLOGJIA 9

 1. -POPULLATA
 2. -RRITJA E POPULLSISË

BIOLOGJIA 10

 1. -GYPI USHQIMOR DHE NDËRTIMI
 2. -GYPI USHQIMOR DHE PËRTHITHJA

BIOLOGJIA 11

 1. -TRASHËGIMIA GJENETIKE
 2. -AND-ja DHE SINTEZA E PROTEINAVE

BIOLOGJIA 12

 1. -MEKANIZMI FEEDBACK
 2. -HORMONET DHE RREGULLIMI I % SË GLUKOZËS NË GJAK

 

MATEMATIKA 6

 1. -SHUMA E MASAVE TË KËNDEVE TË TREKËNDËSHIT

MATEMATIKA 7

 1. -SHNDËRRIMET GJEOMETRIKE
 2. -SIMETRIA BOSHTORE

MATEMATIKA 8

 1. -SHNDËRRIMET GJEOMETRIKE QË PRODHOJNË FIGURA KONGRUENTE

MATEMATIKA 9

 1. -RREGULLA KUFIZE PËR FORMIMIN E VARGJEVE

MATEMATIKA 10

 1. -NGJARJET E PAPAJTUESHME

MATEMATIKA 11

 1. -TEOREMA E PITAGORËS DHE ZBATIME

MATEMATIKA 12

 1. -VEKTORI (PËRKUFIZIME DHE VETI)

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d