Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

BIOLOGJIA 8

 1. -FRYMËMARRJA
 2. -FERMENTIMI

BIOLOGJIA 9

 1. -POPULLATA
 2. -RRITJA E POPULLSISË

BIOLOGJIA 10

 1. -GYPI USHQIMOR DHE NDËRTIMI
 2. -GYPI USHQIMOR DHE PËRTHITHJA

BIOLOGJIA 11

 1. -TRASHËGIMIA GJENETIKE
 2. -AND-ja DHE SINTEZA E PROTEINAVE

BIOLOGJIA 12

 1. -MEKANIZMI FEEDBACK
 2. -HORMONET DHE RREGULLIMI I % SË GLUKOZËS NË GJAK

 

MATEMATIKA 6

 1. -SHUMA E MASAVE TË KËNDEVE TË TREKËNDËSHIT

MATEMATIKA 7

 1. -SHNDËRRIMET GJEOMETRIKE
 2. -SIMETRIA BOSHTORE

MATEMATIKA 8

 1. -SHNDËRRIMET GJEOMETRIKE QË PRODHOJNË FIGURA KONGRUENTE

MATEMATIKA 9

 1. -RREGULLA KUFIZE PËR FORMIMIN E VARGJEVE

MATEMATIKA 10

 1. -NGJARJET E PAPAJTUESHME

MATEMATIKA 11

 1. -TEOREMA E PITAGORËS DHE ZBATIME

MATEMATIKA 12

 1. -VEKTORI (PËRKUFIZIME DHE VETI)

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.