Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Matematika 6

 1. -Njësitë e matjes, këmbimi i tyre
 2. -Ushtrime: Njësitë e matjes, këmbimi i tyre

Matematika 7

 1. -Simetria figura
 2. -Simetria figura 2

Matematika 8

 1. -Koordinatat e mesit të një segmenti

Matematika 9

 1. -Vargjet numerike

Matematika 10

 1. -Probabiliteti

PROGRAME STUDIMI TË AKDREDITUARA PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Matematika 11

 1. -Teorema kosinus dhe sinus

Matematika 12

 1. -Logaritmet

KIMIA 8

 1. -LLOJET E REAKSIONEVE KIMIKE
 2. -LLOJET E REAKSIONEVE KIMIKE (VAZHDIM)

KIMIA 9

 1. -USHTRIM: PËRFITIMI I KRIPËRAVE
 2. -USHTRIM: VETITË E ACIDEVE DHE BAZAVE

KIMIA 10

 1. -MOLI, NUMRI I AVOGADROS

KIMIA 11

 1. -PËRBËRJET ORGANIKE, GRUPET FUNKSIONARE

KIMIA 12

 1. -NJEHSIMI I PH TË TRETËSIRËS SË NJË ACIDI TË DOBËT
 2. -NJEHSIMI I PH TË TRETËSIRËS SË NJË ACIDI DHE BAZE TË FORTË

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.