February 2, 2023

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Skemat e Vlerësimit e Lëndëve me Zgjedhje, Matura Shtetërore 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Leave a Reply

%d bloggers like this: