Shpërndaje me shokët këtë njoftim që informohen: Share-512.png

Filllojnë më datë 06 MAJ në UNIVERSITETIN QIRIAZI dhe janë TË HAPURA PËR TË GJITHË MATURANTËT!

Qëllimi i kurseve falas është përgatitja e maturantëve përpara se të hyjnë në provimet e maturës. Gjatë këtij kursi, në secilën nga lëndët nxënësit do të kenë mundësi të njihen me tezat ndër vite, të rifreskojnë njohuritë për secilën nga lëndët, të zgjidhin ushtrime, etj.

Kurset zhvillohen në LËNDËT ME DETYRIM:

  • LETËRSI;
  • MATEMATIKË;
  • ANGLISHT,

Si dhe në LËNDËT ME ZGJEDHJE:

  • INFORMATIKË;
  • FIZIKË;
  • EKONOMI;
  • KIMI
  • BIOLOGJI

Kurset zhvillohen në ambientet e Universitetit Qiriazi, në adresën : Pranë Universitetit Bujqësor, Kodër – Kamëz, Tiranë.

Mund të ndiqni në kurs më tepër sesa një lëndë.

PËR T’U REGJISTRUAR DUHET TË PLOTËSONI FORMULARIN MË POSHTË OSE TË NA KONTAKTONI:

FORMULARI – https://forms.gle/8EaKKU7XrtLDZKnk6

Për çdo pyetje në lidhje me kurset falas mund të na kontaktoni:

Cel: +355 67 200 0874 , +355 69 409 4518

Shpërndaje me shokët këtë njoftim që informohen: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.