website counter

Këtu do të gjeni kriteret e Universiteteve Publike për pranimin e studentëve në vitin akademik 2019-2020, Matura Shtetërore 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png


Mund të na ndiqni në faqen tonë të Instagramit: http://instagram.com/matura.shteterore

blue-great-outdoors-instagram-post.png

@matura.shteterore


Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png


untitled design (2)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.