Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Nxënësit e klasave të nënta do u nënshtrohen provimeve të lirimit, të cilat do të zhvillohen brenda muajit Qershor, duke nisur në datën 10. Ata do i nënshtrohen tre provimeve të arsimit bazë, ku përfshihen lëndët Gjuhë Shqipe, Matematikë, Gjuhë e Huaj.

  1. Gjuhë e Huaj, 10 Qershor 2019
  2. Gjuhë Shqipe, 18 Qershor 2019
  3. Matematikë, 21 Qershor 2019

Programet Orientuese të Provimeve të Lirimit, 2019:

Mund të na ndiqni dhe në Instagram: http://instagram.com/matura.shteterore

Girls Weekend Facebook Event Cover

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.