Bëjeni Share që të informoni shokët:

Share-512.png

Bashkëlidhur keni programet orientuese te PKAB, viti shkollor 2018-2019 në lëndët: Gjuhë shqipe, gjuhë e huaj dhe matematikë.

1.Gjuhe e huaj shkarko pdf

2.Gjuhe shqipe shkarko pdf

3.Matematike shkarko pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.