hit counter

Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png

LISTAT JOPËRFUNDIMTARE: RAUNDI 2 – MATURA SHTETËRORE 2018

Listat e fituesve të Raundit të Dytë shpallen më datë 25 shtator 2018.

Blue Great Outdoors Instagram Post

Regjistrimet fillojnë më datë 27 shtator – 06 tetor 2018.

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit për çdo program studimi, Raundi 2 janë:

 

20180924_203844_0001.png

 

 LISTAT PËRFUNDIMTARE: RAUNDI 1 – MATURA SHTETËRORE 2018

Rregjistrimet për Raundin e Parë kanë përfunduar më datë 03 shtator 2018.

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit për çdo program studimi, Raundi 1 janë:

* KLIKONI mbi to për të parë listat e fituesve.

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.