December 1, 2023

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

MAS ka publikuar urdhërin për mospërdorimin e celularit gjatë procesit mësimor:

“Urdhëroj:

  1. Ndalimin e përdorimit të telefonit celular gjatë procesit mësimor nga mësuesit dhe nxënësit në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar.
  2.  Njësitë arsimore vendore dhe drejtoritë e shkollave janë përgjegjës për zbatimin e këtij Urdhëri dhe për marrjen e masave sipas akteve normative në fuqi në rast të shkeljes së tij.”

Screenshot_20180802-234537.png


This slideshow requires JavaScript.

Maturantë, për ju që keni mesatare nën 6 dhe nuk keni mundësi të konkuroni në degët e tjera, Universiteti Qiriazi ofron programe studimi 2 vjeçare në TEKNOLOGJI INFORMACIONI me 3 Profile :
1. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
2. Elektronikë
3. Web Design

TEKNOLOGJI USHQIMORE me 3 Profile :
1. Teknologji të Produkteve Bimore
2. Teknologji të Produkteve Shtazore
3. Teknologji e Pijeve dhe Ujit

Gjithashtu Universiteti Qiriazi akordon 100 bursa studimi per rregjistrimet në vitin akademik 2018/2019.

Bursat e studimit jepen sipas këtyre kritereve:

Bursë e plotë, për 30 maturantët aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme mbi 9.5.
Gjysmë Bursë, për 30 maturantët që aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme 9- 9.49.
Çerek Bursë, 40 maturantët që aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme 8- 8.99.

www.qiriazi.edu.al          email: info@qiriazi.edu.al

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: