Programi që llogarit pikët e degës së Mjeksisë, 2018

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Sqarim: Aktualisht punon vetëm në kompjuter dhe është në formatin .xlx

Gjithashtu këtu do të gjeni edhe atë të vitit 2017 dhe 2016

Passwordi: l1940t

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.