Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

KURSE FALAS PËR PROVIMET E MATURËS SHTETËRORE?

PO PO, E LEXOVE MIRË!

Filllojnë më datë 10 MAJ. Ora 14:30 në UNIVERSITETIN METROPOLITAN dhe janë TË HAPURA PËR TË GJITHË MATURANTËT!

Kurset zhvillohen në LËNDËT ME DETYRIM:

  • LETËRSI;
  • MATEMATIKË;
  • ANGLISHT,

Si dhe në LËNDËT ME ZGJEDHJE:

  • INFORMATIKË;
  • FIZIKË;
  • EKONOMI;
    ARKITEKTURË.

TË MENDOSH QË ZHVILLOHEN NGA PROFESORËT MË ME EMËR, HARTUES TË LIBRAVE TUAJ!

NXITONI TË ZINI VENDIN TUAJ!

PËR MË TEPËR INFORMACION: +355 69 60 70 111/ +355 69 35 30 570,

OSE  INFO@UMT.EDU.AL ;       WWW.UMT.EDU.AL

KURSET ZHVILLOHEN TEK GODINA QENDORE E METROPOLITAN:

RR “SOTIR KOLEA” & “BUDI”, PAS AMBASADËS AMERIKANE.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.