Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Ashtu si edhe vitet e kaluara, provimi i detyruar do të ketë në total 25 pyetje, ndër të cilat 13 me alternativa dhe 12 me zhvillim. Gjithsej provimi do të ketë 50 pikë.

Ndryshe është i strukturuar provimi me zgjedhje, i cili përmban në total 40 pikë dhe 20 pyetje. Pyetjet me alternativa janë 10 duke u vlerësuar me 1 pikë secila, ndërsa pyetjet me shtjellim përbëjnë 30 pikët e tjera të provimit.

Datat e provimeve të Maturës Shtetërore 2018

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: