Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Ministria e Arsimit ka publikuar datat e provimeve të Maturës Shtetërore 2018 si dhe mënyrën e organizimit të tyre.

Ja udhëzimi i i plotë i MAS:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.