Me poshte gjeni  listat e studenteve te shpallur fitues ne raundin e pare  ne Universitetitin Aleksander Moisiu Durres per vitin akademik 2017-2018.
Per secilen dege gjeni respektivisht vijen e kuqe, qe percakton studentet mbi te si  fitues te raundit te pare.

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Studimeve Profesional

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

Fakulteti i Teknologjise se Informacionit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.