Më poshtë ju lutemi të gjeni rezultatet e konkurseve të pranimit për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë “BACHELOR” në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.