a. Gjuhe Shqipe dhe letersi D1 – 26 gusht 2017
b.Matematike D2 – 29 gusht 2017
c. Gjuhe e huaj D3 – 1 shtator 2017
d. Provime me zgjedhje Z1 Z2 – 6 shtator 2017

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.