Aplikantet dorezojne personalisht ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar me prokure nga ana e tyre dokumentacionin e meposhtem

1.dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaporte). Ne dosje mbahet vetem fotokopja.
2.fotokopjen e noterizuar te diplomes se Matures Shteterore ose te defteses se pjekurise se bashku me certifikaten e notave
3.Te firmosin deklaraten e paraqitur te sekretarit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.