NJOFTIM
Në datat 21-23 gusht 2017 do të jetë i hapur sistemi i Matura Online për aplikimet me
formularin A1Z.
Sistemi do jetë i hapur nga ora 8.00-16.00 të secilës nga datat e sipërpërmendura.
Aplikimet me formularin A1Z bëhen në mjediset e shkollave ku kandidatët kanë
përfunduar shkollen e mesme.
Kandidatët që mund të plotësojnë këtë formular do të jenë:
1. Maturantet që nuk e kanë plotësuar formularin A1 në sesionin e parë.
2. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2017 dhe nuk janë të pajisur me
dëftesë pjekurie /diplomë
3. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2017 dhe nuk kanë për të dhënë
provime të Maturës, por duan të aplikojnë në IAL.
4. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit dhe kanë të njehsuar
dokumentet shkollore nga MAS.
Për të gjitha rastet që do të paraqiten pranë shkollave për aplikim do të ndiqen procedurat e
përcaktuara në udhëzimin përkatës
Kujdes: Do të plotësojnë formularin A1Z vetëm maturantët/kandidatët që nuk e kanë plotësuar
këtë formular në sesionin e parë të Maturës Shtetërore 2017.
Nëse maturanti/kandidati e ka plotësuar formularin A1/A1Z në sesionin e parë dhe për ndonjë
arsye nuk ka marrë pjesë në provime ose ka marrë pjesë dhe ka mbetur, atëherë ai nuk duhet të
plotësojë formularin A1/A1Z, sepse ai ekziston në bazën e të dhënave të Maturës Shtetërore 2017

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: