Shpërndaje tek shokët që të informohen

Listat paraprake te fituesve prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave.

Listat paraprake te fituesve prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave per kater fushat e studimit:
– Inxhinieri Gjeoburimesh;
– Inxhinieri Gjeomjedis;
– Inxhinieri Gjeoinformatike;
– Inxhinieri Gjeologjike;

Leave a Reply