December 1, 2023

Pikët e fituesit të fundit, MSH 2018


hit counter                  Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

Zbardhen pikët minimale që i duhen një kandidati për të zënë një vend në universitet. “MSH 2018” publikon pikët e fituesit të fundit të shpallur nga raundi i parë dhe i dytë,  i pranimeve nga viti i kaluar për të gjitha degët e studimit. Krahas tyre pasqyrohet edhe renditja e tyre në listën e aplikantëve për secilën degë.

Për t’u nënvizuar është fakti që këto pikë janë referuese vetëm në profilet, kriteret e të cilave nuk kanë pësuar ndryshime drastike. Kandidatët mund të bëjnë vetë llogaritjen e pikëve, pasi kanë të gjithë komponentët që u duhen: nota mesatare e hedhur në sistem, rezultatet e provimeve me detyrim e me zgjedhje, si dhe mesataren e gruplëndëve të gjimnazit, preferenciale për degët ku ata dëshirojnë të arsimohen.

Më poshtë do të gjeni pikët e fituesit të fundit për Raundin e Parë dhe Raundin e dytë të aplikimeve për IAL Publike dhe Private.

Programet që llogarisin pikët e Universiteteve, 2018-2019 —–>  SHIKO KETU

This slideshow requires JavaScript.

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

%d bloggers like this: