December 1, 2023

Llogarit pikët

web counter

Bëjeni Share që të informoni shokët:

share-button

Këtu mund të llogarisni pikët për Universitetet në linqet më poshtë.

Llogarit pikët e Univeristetit Politeknik, 2018-2019

Llogarit pikët e Univeristetit të Mjeksisë, 2018-2019

Llogarit pikët e Univeristetit të Tiranës, 2018-2019 U+2193.svg

Llogarit pikët e Univeristetit Bujqësor, Tiranë 2018-2019

 

Bëjeni Share që të informoni shokët:

share-button


 

%d bloggers like this: