December 5, 2023

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për mobilitete për studentët PhD të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për vitin akademik 2023-2024.
https://www.univ-poitiers.fr/en/
Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 • Shkëmbimin e studentëve PhD për studime;
  Nivelet e mobilitetit për studentët:
 • Doktoraturë;
  Studentët aplikues duhet të plotësojnë këto kushte:

a. Të jenë studentë të rregjistruar në shkollën e doktoraturës të FEUT;
b. Të jenë në vitin e dytë dhe ose të tretë të përgatitjes së tezës /studimit të
doktoraturës;
c. Të jenë punonjës efektivë me kontratë të plotë punësimi në FEUT;
d. Të kenë njohje të mirë të gjuhës frënge dhe / ose të gjuhës angleze. Studentët
me njohje të mirë të frëngjishtes kanë përparësi;
e. Studentët aplikues duhet të kenë të miratuar nga shkolla e doktoraturës
platformën e studimit dhe / ose fushën e studimit.

Kohëzgjatja e bursave:

 • 3 muaj (me mundësi zgjatjeje edhe 3 muaj të tjerë, por jo të njëpasnjëshëm);
  Fushat e shkëmbimit:
  Bursat / mobilitetet, do të jenë në fushat si vijon:
 • Ekonomiks;
 • Manaxhim;
 • Financë;
 • Kontabilitet.
 • Për secilin student, drejtuesi i doktoraturës dhe Instituti i Administrimit të ndërmarrjeve
  caktojnë objektivat. Për secilin student, duhet përveç të tjerash që, gjatë periudhës së bursës, të
  përgatisë një punim / paper me profil kërkimor dhe shkencor brenda fushës së kërkimit. IAE e
  Poitiers, do të shqyrtojë mundësinë e publikimit të punimit në CEREGE.
  Bursat përfshijnë:
 • Kompensimin mujor (850 EUR në muaj për studentët);
 • Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim
në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat
e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.
Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit PhD:

 • CV (në gjuhën angleze / frënge);
 • Kopje e Pasaportës;
 • Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze
  ose frënge);
 • Listë notash të nivele të mëparshme të studimit (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë
  zyrtare në gjuhën angleze ose frënge);
 • Letër motivimi në gjuhën angleze / frënge;
 • Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht / Frëngjisht);
 • Letër rekomandimi nga drejtuesi i tezës;
 • Një përmbledhje të shkurtër (një gjysëm faqe) të fushës së studimit.

Afati për aplikim: 30 Nëntor 2023
Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i
Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al.
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d