Shpërndaje tek shokët që të informohen

MASR ka publikuar në faqen zyrtare Udhëzimin për zhvillimin e Provimeve të Lirimit 2021

LINKU – https://arsimi.gov.al/udhezim-nr-9-date-09-04-2021-per-zhvillimin-e-provimeve-kombetare-te-arsimit-baze-ne-republiken-e-shqiperise-viti-shkollor-2020-2021-sesioni-i-pare/

Leave a Reply