Shpërndaje tek shokët që të informohen

Tezat e Maturës 2020, Sesioni 1

Gjuhe Angleze, varianti: ABCD
Gjuhë Italiane, varianti: ABCD
Gjuhë Franceze, varianti: ABCD
Gjuhë Gjermane, varianti: AB
Gjuhë Ruse, varianti: AB
Gjuhë Spanjolle, varianti: AB
Gjuhë Turke, varianti: AB
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, varianti: ABCD
Matematikë, varianti: AB
Biologji, varianti: ABCD
Ekonomi, varianti: ABCD
Filozofi-Sociologji, varianti: AB
Fizikë, varianti: AB
Gjeografi, varianti: AB
Histori, varianti: AB
Kimi, varianti: AB
Qytetari-Psikologji, varianti: ABCD

Burimi: qsha.gov.al

Shpërndaje me shokët që të informohenShare-512.png

Na ndiqni në Instagram për t’u informuar me njoftimet e fundit: Kliko mbi foto

👇

Leave a Reply