Ministria e Arsimit ka vendosur që viti i ri shkollor 2020-2021 të nisë më datë 14 shtator.

Cikli 9-vjeçar do t’i përfundojë studimet më 8 qershor 2021. Nxënësit e klasave të nënta do të japin provimet e lirimit nga 9 qershori deri në 30 qershor 2021.

Edhe shkollat e mesme do ta fillojnë mësimin në 14 shtator 2020, por do ta përfundojnë më 15 qershor. Matura do t’i japë provimet në periudhën 2 qershor – 30 qershor 2021.

Shkarko UrdhërinURDHER-I-PERBASHKET-NR.71-DATE-25.02.2020-MIRATIMIN-E-STRUKTURES-SE-VITIT-SHKOLLOR-2020-2021-NE-SISTEMIN-ARSIMOR-PARAUNIVERSITAR

Burimi: arsimiparauniversitar.gov.al

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.