Shpërndaje tek shokët që të informohen

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Mësimet online në lëndën e Matematika 10, mund ti shikoni në YOUTUBE të mundësuara nga platforma Akademi.al. Në Playlist-in e mëposhtëm do të gjeni video-leksione dhe ushtrime të zgjidhuara për mësimet:

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply