web counter

Ne listen e dokumentacionit per regjistrimet ne Universitet eshte edhe deklarata e cila printohet dhe plotesohet gjate regjistrimit ne sekretarine mesimore te Universitetit ku do te studioni.

Regjistrimi mund te kryet personalisht nga nxenesi ose nepermjet nje perfaqesuesi te autorizuar me prokure nga vete nxenesi.

Perkatesisht dokumentet qe duhet te dorezohen ne sekretarine e Universitetit, per regjistrim jane:

1. dokument identifikimi (pasaporte ose karte identiteti). Ne dosje mbahet vetem fotokopja

2. fotokopja e noterizuar diplomes se Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave.

3. deklaraten, te cilen e gjeni ne udhezimin e plote, duhet ta printoni dhe me pas plotesoni te sekretarite e deges se studimit ku do te regjistroheni.

Deklaraten e gjeni me poshte

 

3

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: