free counter              Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

Zbardhen pikët minimale që i duhen një kandidati për të zënë një vend në universitet. “MSH 2018” publikon pikët e fituesit të fundit të shpallur nga raundi i parë dhe i dytë,  i pranimeve nga viti i kaluar për të gjitha degët e studimit. Krahas tyre pasqyrohet edhe renditja e tyre në listën e aplikantëve për secilën degë.

Për t’u nënvizuar është fakti që këto pikë janë referuese vetëm në profilet, kriteret e të cilave nuk kanë pësuar ndryshime drastike. Kandidatët mund të bëjnë vetë llogaritjen e pikëve, pasi kanë të gjithë komponentët që u duhen: nota mesatare e hedhur në sistem, rezultatet e provimeve me detyrim e me zgjedhje, si dhe mesataren e gruplëndëve të gjimnazit, preferenciale për degët ku ata dëshirojnë të arsimohen.

Më poshtë do të gjeni pikët e fituesit të fundit për Raundin e Parë dhe Raundin e dytë të aplikimeve për IAL Publike dhe Private.

Programet që llogarisin pikët e Universiteteve, 2018-2019 —–>  SHIKO KETU

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.