Këtu do të gjeni kriteret e Universiteteve Private për pranimin e studentëve në vitin akademik 2018-2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png

KOLEGJI UNIVERSITAR “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”

KOLEGJI UNIVERSITAR “QIRIAZI”

AKADEMIA E FILMIT DHE MULTIMEDIAS MARUBI

KOLEGJI UNIVERISTAR “REALD”

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT

KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS

KOLEGJI PROFESIONAL PRIVAT “IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS”

SHKOLLA E LARTË “NEHEMIAH GATEWAY”

KOLEGJI UNIVERSITAR “Bedër”

KOLEGJI UNIVERSITAR “Logos”

KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI

UNIVERSITETI MARIN BARLETI

KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM

SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË “PAVARËSIA”

UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA

UNIVERSITETI “MESDHETAR I SHQIPËRISË”

TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU)

UNIVERSITETI ALDENT

UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS


Kolegji Universitar Qiriazi me ekperience 12 vjeçare në arsimin e lartë ofron programe studimi te akredituara :

Në ciklin e parë të studimeve Bachelor:
Fakulteti i Ekonomisë
1. Menaxhim Biznesi
2. Financë
Fakulteti i Drejtësisë
1. E Drejtë Biznesi

Në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional dhe Master i Shkencave:
1. Administrim Biznesi
2. Financë
3. Jurist me Drejtim Biznesi
4. E Drejtë Civile dhe Tregtare

Akreditim Institucional dhe tarifa studimi 1200 Euro viti akademik për të gjithë programet e studimit.

Adresa : Rruga Taulantet, Kodër Kamëz, Tiranë, Albania 1029
Tel: +355 67 200 0874
+355 69 409 4516

Website: http://qiriazi.edu.al
Email : sekretaria@qiriazi.edu.al
info@qiriazi.edu.al

Picture1


 

UNIVERSITETI KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË”

UNIVERSITETI POLIS

UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY

UNIVERSITETI EPOKA

UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA

 

EPITECH (EUROPEAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY)

Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png

KRITERET E PRANIMIT NGA UNIVERSITETET PUBLIKE 2018-2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.