Nxënësit formuan me fije shkrepsesh fjalën “Bulizëm” dhe e dogjën atë në mënyrë simbolike. Sipas tyre bulizmi mund të zhduket vetëm duke u bashkuar të gjithë kundër këtij fenomeni.

Gjimnaziastët e shkollës “Konstandin Kristoforidhi” kanë zgjedhur një mënyrë mjaft interesante për të sensibilizuar për bulizmin veçanërisht të rinjtë.

Për të realizuar idenë e tyre ata morën 10 figura publike në fusha të ndryshme, që në disa raste kanë pësuar vetë bulizëm kur ishin të rinj.

Nëpërmjet mjeteve të teknologjisë së sotme, aktorë, njerëz publikë, këngëtarë, personazhe të famshëm kanë dhënë mesazhin e tyre duke treguar edhe histori personale të lidhura me bulizmin.

Bulizmi është lidhur shpesh me pamjen dhe tipare të caktuara ndërkohë që personazhet kanë arritur të jenë të suksesshëm pavarësisht pamjes së tyre.

Nxënësit e klasës së XIIF janë prezantuar me materialin video që nis me ta dhe mbyllet me një mesazh tepër domethënës për të luftuar fenomenin.

Nxënësit formuan me fije shkrepsesh fjalën “Bulizëm” dhe e dogjën atë në mënyrë simbolike. Sipas tyre bulizmi mund të zhduket vetëm duke u bashkuar të gjithë kundër këtij fenomeni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.