December 1, 2023

Universiteti POLIS shpall listën e kandidatëve fitues për raundin e parë të aplikimeve në portalin e Maturës Shtetërore që kanë zgjedhur programet e U_POLIS për vitin akademik 2017-2018.

Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë renditjen tuaj.

Arkitekture dhe Dizajn Urban

Planifikim dhe Menaxhim Urban

Art dhe Dizajn

Inxhinieri Ndërtimi

Studime Mjedisore

Program Profesional në Efiçencë Energjitike

Ju inkurajojmë të paraqiteni pranë Universitetit POLIS për të kryer regjistrimin përfundimtar. Bazuar në Udhëzimin përkatës të MAS,theksojmë se kandidatët fitues kanë të drejtë të regjistrohen brenda 48-të orëve, në të kundërt humbasin të drejtën për regjistrim.

  • Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:
  • Fotokopje e kartës së identitetit / pasaportës.
  • Diplome të Maturës Shtetërore/ Dëftesë Pjekurie sëbashku me Çertifikatën e  notave, ose një dëftese/ diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njëhsuar në MAS, si dhe fotokopje e noterizuar e Maturës Shtetërore.
  • Deklaratë sipas udhëzimit të MAS (plotësohet në U_POLIS)
  • Dy fotografi personale
  • Mandat – pagesa e semestrit të parë (në llogaritë e mëposhtme).
RAIFFEISEN BANK
UNIVERSITETI “POLIS” SHPK
AL22 2021 1288 0000 0000 0006 2031 (LEK)
AL69 2021 1288 0000 0000 0106 2031 (EUR)

 

Ju mirëpresim!

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: