December 1, 2023

Rankimi i maturanteve per degen Finace:

Rankimi Finance

Rankimi i maturanteve per degen Kontabilitet:

Rankimi Kontabilitet

Rankimi i maturanteve per degen Biznes:

Rankimi Biznes

Rankimi i maturanteve per degen Marketing:

Rankimi Marketing

Rankimi i maturanteve per degen Turizem:

Rankimi Turizem

Rankimi i maturanteve per degen Fizike:

Rankimi Fizike

Rankimi i maturanteve per degen Kimi:

Rankimi Kimi

Rankimi i maturanteve per degen Biologji:

Rankimi Biologji

Rankimi i maturanteve per degen Matematike:

Rankimi Matematike

Rankimi i maturanteve per degen Navigacion:

Rankimi Navigacion

Rankimi i maturanteve per degen Inxhinieri Elektrike:

Rankimi Inxhinieri Elektrike

Rankimi i maturanteve per degen Inxhinieri Mekanike:

Rankimi Inxhinieri Mekanike

Rankimi i maturanteve per degen Inxhinieri Navale:

Rankimi Inxhinieri Navale

Rankimi i maturanteve per degen Informatike:

Rankimi Informatike

Rankimi i maturanteve per degen Shkenca Kompjuterike:

Rankimi Shkenca Kompjuterike

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: