LISTAT E APLIKANTËVE NË UMT SIPAS DEGËVE, 2017-2018

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në UMT, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018.

► Mjekësi e Përgjithshme
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKTjVEV0dMaEdERzA/view?usp=sharing

► Stomatologji
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKTGFwZFFjVENONHM/view?usp=sharing

► Shëndet Publik
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKRjdpNTZXVmduLWM/view?usp=sharing

► Farmaci
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKamZjZ3FkSUM3N0U/view?usp=sharing

► Infermieri e Përgjithshme
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKcXd5VlR2d29zRTA/view?usp=sharing

► Logopedi
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKTzhwUFFET1VLazg/view?usp=sharing

► Mami
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKQWNxSGlzSGE2OHc/view?usp=sharing

► Teknikë Laboratori
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKQkg1cUthWlFsOVk/view?usp=sharing

► Fizioterapi
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKZjlUOWVYclczdjQ/view?usp=sharing

► Teknikë Imazherie
https://drive.google.com/file/d/0B6NaWZxnvQyKUXYxVFl6cF9taXc/view?usp=sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.